Sở Ngoại Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

English

 Thủ Tục Hành Chính
   Văn bản Pháp luật
   Thủ tục hành chính
   Thông tin kết quả giải quyết
 Công tác lãnh sự
   Nhập cảnh
   Tin lãnh sự
   Hướng dẫn thủ tục lãnh sự
   Xuất cảnh
 Biên giới
   Tình hình biên giới
 Văn bản pháp quy
 Viện trợ phi chính phủ
   Các dự án đang hoạt động
   CT vận động viện trợ
 Tin tức - sự kiện
   Tin khác
   Tin hoạt động đối ngoại
 Giới thiệu Sở Ngoại Vụ
   Chức năng, nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
  

GoogleSoNgoaiVu

 

 
Thông tin được đưa ngày: 25-7-2014
Công tác phân giới cắm mốc (PGCM) 6 tháng đầu năm 2014

Ông Trần Xuân Nghiêm, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh trình bày dự thảo báo cáo công tác PGCM 6 tháng đầu năm 2014.

Ngày 22/7/2014, Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác PGCM biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia thuộc tỉnh Kiên Giang 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đ/c Lê Khắc Ghi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đánh giá kết quả công tác PGCM biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia 6 tháng đầu năm 2014: Về mặt thuận lợi, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBBGQG – Bộ Ngoại giao, BCĐ PGCM bộ, ngành TW về chủ trương chính sách; Trung tâm Biên giới và Địa giới – Cục Đo đạc và Bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp hỗ trợ tích cực về mặt kỹ thuật; BCĐ PGCM tỉnh quán triệt, vận dụng linh hoạt chủ trương chung, kịp thời nắm bắt điều kiện thuận lợi và đề ra nội dung biện pháp chỉ đạo thực hiện phù hợp với tính chất và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương từ đó đã đạt được kết quả đáng kể. Bên cạnh đó, các thành viên BCĐ, cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ trên thực địa nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác phân giới cắm mốc, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực công tác hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; sự phối hợp song phương giữa lực lượng Liên hợp PGCM Việt Nam – Campuchia ngày càng có mối quan hệ chặt chẽ, hiểu biết tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, từ đó những khó khăn vướng mắc đã được hai bên giải quyết kịp thời trong 6 tháng đầu năm 2014, kết quả công tác PGCM biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia thuộc tỉnh Kiên Giang 2 bên đã thống nhất, xác định được thêm 04 vị trí cột mốc, nâng tổng số cột mốc đến nay đã xác định được 21/28 vị trí cột mốc. Trong đó 01 cột mốc loại A (số 313 tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên), 01 cột mốc đặc biệt số 314 (số 314 cột mốc cuối cùng của đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia) và 19 cột mốc loại C (mốc ngập nước). Kết quả công tác PGCM nói chung đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia, nhất là nhân dân sinh sống ở khu vực biên giới mong muốn có đường biên giới hòa bình hữu nghị, phục vụ cho việc hợp tác và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai bên.

Căn cứ chương trình chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; của Ủy ban Biên giới quốc gia – Bộ Ngoại giao, của BCĐ PGCM Bộ Tài nguyên và Môi trường, về công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia, Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh, đề ra phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2014 gồm nội dung sau: Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia, tầm quan trọng của công tác phân giới cắm mốc, nâng cao ý thức cảnh giác trước những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ xấu..; Phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương thực hiện nhiệm vụ PGCM biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia thuộc tỉnh; đôn đốc các thành viên tích cực hơn nữa trong việc phối hợp thực hiện và bảo vệ thành quả của công tác PGCM theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công; nhất là công tác bảo vệ thành quả của công tác PGCM. Song song khẩn trương triển khai công tác xây dựng công trình cột mốc mới được xác định, phấn đấu sẽ hoàn thành cơ bản công tác PGCM biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia thuộc tỉnh Kiên Giang trong năm 2014./.

VP.SNgv

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
 

Website Sở Ngoại vụ Kiên Giang - http://songoaivu.kiengiang.gov.vn

Địa chỉ: Số 03 đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077)3922584

Email: sngv@kiengiang.gov.vn