Sở Ngoại Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

English

 Thủ Tục Hành Chính
   Văn bản Pháp luật
   Thủ tục hành chính
   Thông tin kết quả giải quyết
 Công tác lãnh sự
   Nhập cảnh
   Tin lãnh sự
   Hướng dẫn thủ tục lãnh sự
   Xuất cảnh
 Biên giới
   Tình hình biên giới
 Văn bản pháp quy
 Viện trợ phi chính phủ
   Các dự án đang hoạt động
   CT vận động viện trợ
 Tin tức - sự kiện
   Tin khác
   Tin hoạt động đối ngoại
 Giới thiệu Sở Ngoại Vụ
   Chức năng, nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
  

GoogleSoNgoaiVu

 

 
Thông tin được đưa ngày: 26-2-2009
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KIÊN GIANG
Sở Ngoại vụ được thành lập theo Quyết định số: 12/2005/QĐ-UB ngày 09/3/2005 của UBND tỉnh Kiên Giang – quy định pháp nhân cũng như chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao…

1. Chức năng:

Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đối ngoại, biên giới trên đất liền, trên biển và hải đảo, công tác việt kiều trên địa bàn tỉnh.

Sở Ngoại vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Phối hợp với các cơ quan địa phương kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh về đường lối, chủ trương, quan hệ đối ngoại của tỉnh theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với nước ngoài.

- Phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các hoạt động đối ngoại của ngành, địa phương trong tỉnh đúng với chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Là đầu mối xử lý các vấn đề về lãnh sự có liên quan đến yếu tố nước ngòai như: nhân thân, tài sản, đi lại, lưu trú,… theo phân cấp và quy định hiện hành.

- Là đầu mối phối hợp với các ngành chức năng giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, quản lý biên giới trên đất liền, trên biển tại địa phương; quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới, biển đảo thuộc phạm vi của tỉnh quản lý.

- Đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bảo vệ và quản lý biên giới và phối hợp tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các Điều ước quốc tế về biên giới và các tranh chấp trên khu vực biên giới thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý hoạt động của các cơ quan, tổ chức nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh hoặc người nước ngoài đến làm việc, tham quan, du lịch tại địa phương theo pháp luật Việt nam và tập quán, luật pháp quốc tế.

- Giúp UBND tỉnh chuẩn bị nội dung làm việc và tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương; tổ chức cho các đoàn đại biểu của tỉnh đi tham quan và làm việc ở nước ngoài, quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định của Chính phủ.

- Tham gia ý kiến với các ngành, địa phương liên quan trong việc kiến nghị về phương hướng, hình thức và đối tác trong quan hệ hợp tác đối ngoại của địa phương, giúp lãnh đạo địa phương theo dõi, thúc đẩy những thỏa thuận đã ký kết với nước ngòai.

- Phối hợp quản lý nhà nước về công tác người Việt nam định cư ở nước ngoài, công tác hữu nghị.

- Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về nội dung, hình thức tuyên truyền đối ngoại, hướng dẫn và quản lý hoạt động của các phóng viên báo chí nước ngoài đến thăm và làm việc tại địa phương.

- Làm đầu mối về công tác đối ngoại của nhà nước cũng như của địa phương với Bộ ngoại giao và các cơ quan đối ngoại Trung ương.

- Giám sát, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động đối ngoại, quản lý biên giới của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và quần chúng ở địa phương, để báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đối ngoại ở Trung ương; đảm bảo các thông tin chính xác, kịp thời.

- Phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngoại giao và hợp tác quốc tế đối với cán bộ làm công tác đối ngoại của địa phương.

- Tổ chức cung ứng, quản lý lao động Việt nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

- Thừa ủy quyền của UBND tỉnh làm đầu mối quản lý viện trợ, tài trợ, tiếp nhận, xem xét, chuẩn y và sửa đổi bổ sung nội dung giấy đăng ký họat động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Kiên Giang.

- Thừa ủy quyền của UBND tỉnh phối hợp với các ngành chức năng làm thủ tục cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi các loại hộ chiếu, giấy tờ cho người nước ngoài đang tạm trú tại tỉnh Kiên Giang.

[Trở về]

     
   

  Website Sở Ngoại vụ Kiên Giang - http://songoaivu.kiengiang.gov.vn

  Địa chỉ: Số 03 đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

  Điện thoại: (077)3922584

  Email: sngv@kiengiang.gov.vn