Sở Ngoại Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

English

 Thủ Tục Hành Chính
   Văn bản Pháp luật
   Thủ tục hành chính
   Thông tin kết quả giải quyết
 Công tác lãnh sự
   Nhập cảnh
   Tin lãnh sự
   Hướng dẫn thủ tục lãnh sự
   Xuất cảnh
 Biên giới
   Tình hình biên giới
 Văn bản pháp quy
 Viện trợ phi chính phủ
   Các dự án đang hoạt động
   CT vận động viện trợ
 Tin tức - sự kiện
   Tin khác
   Tin hoạt động đối ngoại
 Giới thiệu Sở Ngoại Vụ
   Chức năng, nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
  

GoogleSoNgoaiVu

 

 
Thông tin được đưa ngày: 24-3-2017
Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang.

1- Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

- Giám đốc: Văn Công Đấu

+ Điện thoại cơ quan: 0773.922581

+ Điện thoại DĐ: 0919697888

+ Email: vcdau.sngv@kiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Huỳnh Thanh Hải

+ Điện thoại cơ quan: 0773.922580

+ Điện thoại DĐ: 0914257939

+ Email: hthai.sngv@kiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Việt Thông

+ Điện thoại cơ quan: 0773.637639

+ Điện thoại DĐ: 0908050636

+ Email: nvthong.sngv@kiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Quốc

+ Điện thoại cơ quan: 0773.818118

+ Điện thoại DĐ: 0888579888

+ Email: ntquoc.sngv@kiengiang.gov.vn

2- Các đơn vị trực thuộc Sở

- Văn phòng: 0773.922584

- Thanh tra Sở: 0773.860409

- Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài: 0773.863024

- Phòng Hợp tác quốc tế: 0773.929584

- Phòng Quản lý biên giới: 0773.922583./.

(VP SNgV)

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
 

Website Sở Ngoại vụ Kiên Giang - http://songoaivu.kiengiang.gov.vn

Địa chỉ: Số 03 đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077)3922584

Email: sngv@kiengiang.gov.vn