Sở Ngoại Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

English

 Thủ Tục Hành Chính
   Văn bản Pháp luật
   Thủ tục hành chính
   Thông tin kết quả giải quyết
 Công tác lãnh sự
   Nhập cảnh
   Tin lãnh sự
   Hướng dẫn thủ tục lãnh sự
   Xuất cảnh
 Biên giới
   Tình hình biên giới
 Văn bản pháp quy
 Viện trợ phi chính phủ
   Các dự án đang hoạt động
   CT vận động viện trợ
 Tin tức - sự kiện
   Tin khác
   Tin hoạt động đối ngoại
 Giới thiệu Sở Ngoại Vụ
   Chức năng, nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
  

GoogleSoNgoaiVu

 

 
Thông tin được đưa ngày: 14-7-2014
Bảng tra cứu các thủ tục

(Từ ngày 07/7 đến 11/7/2014)

STT

Tổ chức, cá nhân xin cấp thủ tục

Số văn bản trình

Nội dung công việc

Văn bản đã xử lý

Ngày ban hành

  1.  

Sở GD&ĐT

845/TTr-SGDĐT

Vv cử viên chức đi tập huấn ngắn hạn tại Singapore

67/QĐ-SNgV

09/7

  1.  

Sở LĐTBXH

684/TTr-LĐTBXH

Vv cử đoàn cán bộ đi công tác tại CPC

66/QĐ-SNgV

1502/QĐ-UBND

08/7

09/7

 

  1.  

Điểm Kinh Doanh DLLH

02/TTr.DLLH

Vv xin phép cho cán bộ nhân viên đi CPC hướng dẫn khách du lịch

68/QĐ-SNgV

10/7

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
 

Website Sở Ngoại vụ Kiên Giang - http://songoaivu.kiengiang.gov.vn

Địa chỉ: Số 03 đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077)3922584

Email: sngv@kiengiang.gov.vn