Sở Ngoại Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

English

 Thủ Tục Hành Chính
   Văn bản Pháp luật
   Thủ tục hành chính
   Thông tin kết quả giải quyết
 Công tác lãnh sự
   Nhập cảnh
   Tin lãnh sự
   Hướng dẫn thủ tục lãnh sự
   Xuất cảnh
 Biên giới
   Tình hình biên giới
 Văn bản pháp quy
 Viện trợ phi chính phủ
   Các dự án đang hoạt động
   CT vận động viện trợ
 Tin tức - sự kiện
   Tin khác
   Tin hoạt động đối ngoại
 Giới thiệu Sở Ngoại Vụ
   Chức năng, nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
  

GoogleSoNgoaiVu

 

 
Thông tin được đưa ngày: 23-6-2014
Thủ tục: Xin phép đoàn ra.
Thủ tục:

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1:

Các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thủ tục và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2:

- Các tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang, địa chỉ số 03 Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận ra phiếu hẹn và trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ nộp kịp thời.

Bước 3:

Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ trả kết quả giải quyết và phát phiếu thăm dò ý kiến.

- Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Tổ Một cửa Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang.

- Qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản gửi Sở Ngoại vụ về việc đề nghị cử hoặc cho phép công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài (01 bản chính).

- Thư mời của tổ chức, cá nhân nước ngoài 02 bản (gồm 01 bản chính và 01 bản sao).

(Đối với những cán bộ, công chức thuộc diện Trung ương quản lý: Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội,. . .; hoặc do ngành dọc quản lý thì phải có ý kiến chấp thuận hoặc quyết định cử, cho phép của cơ quan trung ương hoặc ngành dọc tương ứng để bổ sung hồ sơ theo quy định về quản lý cán bộ).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Trường hợp người được cử, xin phép đi nước ngoài là đối tượng thuộc diện Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì phải làm hồ sơ đề nghị trước ít nhất là 21 ngày làm việc.

* Trường hợp cán bộ, công chức đi những nước cần phải xin thị thực nhập cảnh, xuất cảnh (Mỹ, Châu Âu, Úc…) phải làm hồ sơ đề nghị trước ít nhất 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan được ủy quyền phân cấp: Sở Ngoại vụ (trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính.

- Lệ phí:

Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Nội dung văn bản cần nêu rõ:

- Họ và tên, chức vụ, đảng viên (nếu có), nơi công tác của người xin phép ra nước ngoài.

- Tên, địa chỉ đối tác mời, nước đến.

- Mục đích và thời gian của chuyến đi (hội nghị, hội thảo, học tập, tham quan du lịch,...).

- Kinh phí thực hiện chuyến đi (ngân sách nhà nước, đối tác đài thọ hay cá nhân tự túc).

- Nếu là công chức, viên chức phải ghi rõ: Mã ngạch, bậc, loại, chức vụ của công chức, viên chức; nếu là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ghi rõ cấp, hàm chức vụ; nếu thuộc doanh nghiệp nhà nước phải ghi rõ chức danh quản lý và tên đầy đủ của đơn vị trực thuộc doanh nghiệp đó.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 65/2012/NĐ-CP, ngày 06/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg, ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNG, ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao, hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;

- Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg, ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân;

- Quyết định số 805/QĐ-UBND, ngày 03/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành “Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ”.

- Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền quyết định cử hoặc cho phép xuất cảnh, nhập cảnh.

* Ghi chú: Nội dung sửa đổi, bổ sung TTHC.

- Trình tự thực hiện;

- Thời gian giải quyết;

- Căn cứ pháp lý.

 

Tệp đính kèm:

1403516064609.pdf
[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
 

Website Sở Ngoại vụ Kiên Giang - http://songoaivu.kiengiang.gov.vn

Địa chỉ: Số 03 đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077)3922584

Email: sngv@kiengiang.gov.vn