Sở Ngoại Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

English

 Thủ Tục Hành Chính
   Văn bản Pháp luật
   Thủ tục hành chính
   Thông tin kết quả giải quyết
 Công tác lãnh sự
   Nhập cảnh
   Tin lãnh sự
   Hướng dẫn thủ tục lãnh sự
   Xuất cảnh
 Biên giới
   Tình hình biên giới
 Văn bản pháp quy
 Viện trợ phi chính phủ
   Các dự án đang hoạt động
   CT vận động viện trợ
 Tin tức - sự kiện
   Tin khác
   Tin hoạt động đối ngoại
 Giới thiệu Sở Ngoại Vụ
   Chức năng, nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
  

GoogleSoNgoaiVu

 

 
Thông tin được đưa ngày: 23-6-2014
Thủ tục: Xin phép đoàn vào
Thủ tục:

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1:

 Các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thủ tục và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2:

- Các tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang, địa chỉ số 03 Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn và trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ nộp kịp thời.

Bước 3:

Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, các tổ chức và cá nhân đến Tổ Một cửa Văn phòng Sở Ngoại vụ để nhận kết quả.

Tổ Một cửa sẽ trả kết quả giải quyết và phát phiếu thăm dò ý kiến.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang.

- Qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản trình xin phép đoàn vào của cơ quan, tổ chức quản lý người nước ngoài hoặc cơ quan đón tiếp đoàn vào thuộc tỉnh, gửi Sở Ngoại vụ để được xem xét chấp thuận hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận (01 bản chính).

- Bản sao hộ chiếu của người nước ngoài.

- Đối với các đoàn thuộc các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài đi công tác hoặc hoạt động lãnh sự tại tỉnh thì phải có công hàm của Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh hoặc ý kiến chấp thuận của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh (01 bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. (Riêng đối với đoàn hoạt động báo chí là 16 ngày làm việc).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền phân cấp: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Công văn chấp thuận.

- Lệ phí (nếu có):

Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Nội dung văn bản trình xin phép cần nêu rõ:

- Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài; danh sách đoàn (nếu là tổ chức), quốc tịch, chức vụ, nơi công tác, số hộ chiếu (kèm theo bản phô tô hộ chiếu).

- Nội dung, chương trình làm việc.

- Thời gian đến và kết thúc.

- Ý kiến của cơ quan chuyên môn (nếu có).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg, ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP, ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

- Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền quyết định cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Kiên Giang.

* Ghi chú: Nội dung sửa đổi, bổ sung TTHC.

- Trình tự thực hiện;

- Thời gian giải quyết;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC;

- Căn cứ pháp lý.

 

 

Tệp đính kèm:

1403515964606.pdf
[Trở về]

Các tin đã đưa:

   
 

Website Sở Ngoại vụ Kiên Giang - http://songoaivu.kiengiang.gov.vn

Địa chỉ: Số 03 đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077)3922584

Email: sngv@kiengiang.gov.vn