Sở Ngoại Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

English

 Thủ Tục Hành Chính
   Văn bản Pháp luật
   Thủ tục hành chính
   Thông tin kết quả giải quyết
 Công tác lãnh sự
   Nhập cảnh
   Tin lãnh sự
   Hướng dẫn thủ tục lãnh sự
   Xuất cảnh
 Biên giới
   Tình hình biên giới
 Văn bản pháp quy
 Viện trợ phi chính phủ
   Các dự án đang hoạt động
   CT vận động viện trợ
 Tin tức - sự kiện
   Tin khác
   Tin hoạt động đối ngoại
 Giới thiệu Sở Ngoại Vụ
   Chức năng, nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
  

GoogleSoNgoaiVu

 
Công tác lãnh sự

Chứng nhận lãnh sự giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã cấp

Theo quy định tại Điều 25 khoản 5 Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch: Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì phải ghi rõ nơi dự định làm thủ tục kết hôn…

Chi tiết

Thông tin quy định mới của chính quyền Thái Lan về việc xử lý công dân nước ngoài lưu trú quá hạn tại Thái Lan

Công văn số 0339/CV-LS-LSNN ngày 03/02/2016 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao thông báo quy định mới của chính quyền Thái Lan về việc xử lý công dân nước ngoài lưu trú quá hạn tại Thái Lan.

VP.SNgV

Chi tiết

Tổng đài Bảo hộ công dân đã đi vào hoạt động

Sở Ngoại vụ Kiên Giang xin thông báo Tổng đài Bảo hộ công dân số: (+844) 62 844 844 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 02/02/2015.

Chi tiết

Thông báo về việc đưa vào hoạt động Tổng đài phục vụ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Sở Ngoại vụ Kiên Giang xin thông báo về việc thành lập và đưa vào hoạt động Tổng đài điện thoại về công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài như sau:

Chi tiết
Các tin khác:
   
 

Website Sở Ngoại vụ Kiên Giang - http://songoaivu.kiengiang.gov.vn

Địa chỉ: Số 03 đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077)3922584

Email: sngv@kiengiang.gov.vn