Sở Ngoại Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

English

 Thủ Tục Hành Chính
   Văn bản Pháp luật
   Thủ tục hành chính
   Thông tin kết quả giải quyết
 Công tác lãnh sự
   Nhập cảnh
   Tin lãnh sự
   Hướng dẫn thủ tục lãnh sự
   Xuất cảnh
 Biên giới
   Tình hình biên giới
 Văn bản pháp quy
 Viện trợ phi chính phủ
   Các dự án đang hoạt động
   CT vận động viện trợ
 Tin tức - sự kiện
   Tin khác
   Tin hoạt động đối ngoại
 Giới thiệu Sở Ngoại Vụ
   Chức năng, nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
  

GoogleSoNgoaiVu

 
Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang
Chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang

Chi tiết

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KIÊN GIANG
Sở Ngoại vụ được thành lập theo Quyết định số: 12/2005/QĐ-UB ngày 09/3/2005 của UBND tỉnh Kiên Giang – quy định pháp nhân cũng như chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao…
Chi tiết
   
 

Website Sở Ngoại vụ Kiên Giang - http://songoaivu.kiengiang.gov.vn

Địa chỉ: Số 03 đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077)3922584

Email: sngv@kiengiang.gov.vn