Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang

 

 

 

Trang chủ Giới thiệu
 

 

 

 
 Thủ Tục Hành Chính
   Văn bản Pháp luật
   Thủ tục hành chính
   Thông tin kết quả giải quyết
 Công tác lãnh sự
   Nhập cảnh
   Tin lãnh sự
   Hướng dẫn thủ tục lãnh sự
   Xuất cảnh
 Biên giới
   Tình hình biên giới
 Văn bản pháp quy
 Viện trợ phi chính phủ
   Các dự án đang hoạt động
   CT vận động viện trợ
 Tin tức - sự kiện
   Tin khác
   Tin hoạt động đối ngoại
 Giới thiệu Sở Ngoại Vụ
   Chức năng, nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
 

GIỚI THIỆU

 

 

 
 
   
Website Sở Ngoại Vụ Kiên Giang - http://songoaivu.kiengiang.gov.vn

Địa chỉ: Số 03 Đường Bạch đằng, Phường vĩnh thanh vân, TP Rạch giá, tỉnh Kiên giang

Điện thoại: (077)3922584

Email: sngv@kiengiang.gov.vn