Sở Ngoại Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

English

 Thủ Tục Hành Chính
   Văn bản Pháp luật
   Thủ tục hành chính
   Thông tin kết quả giải quyết
 Công tác lãnh sự
   Nhập cảnh
   Tin lãnh sự
   Hướng dẫn thủ tục lãnh sự
   Xuất cảnh
 Giới thiệu Sở Ngoại Vụ
   Chức năng, nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
 Viện trợ phi chính phủ
   Các dự án đang hoạt động
   CT vận động viện trợ
 Biên giới
   Tình hình biên giới
 Tin tức - sự kiện
   Tin khác
   Tin hoạt động đối ngoại
 Văn bản pháp quy
  

GoogleSoNgoaiVu

 
Số lượt truy cập
 

 

Thủ Tục Hành Chính

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao

Quyết định số 1865/QĐ-BNG ngày 04/7/2011 của Bộ Ngoại giao về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao.

Chi tiết

Công tác lãnh sự

Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT/BCA/BNG ngày 20/08/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA/BNG hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Chi tiết

Giới thiệu Sở Ngoại Vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang

Chi tiết

Viện trợ phi chính phủ

Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017.

Chi tiết

Biên giới

Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013

Quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

Chi tiết

Tin tức - sự kiện

Công tác xã hội và giao lưu ngoại vụ địa phương năm 2014

Thực hiện chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu ngoại vụ địa phương năm 2014. Chiều ngày 29/3/2014, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, do Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Giám đốc Sở đã đến thăm và giao lưu với cán bộ, công chức làm công tác ngoại vụ tại trụ sở văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang. Thay mặt lãnh đạo ngoại vụ tỉnh Kiên Giang, ông Văn Công Đấu, Phó Giám đốc Sở đã cám ơn đoàn đến thăm, đồng thời đề ra một số phương hướng phối hợp trong công tác lãnh sự, việt kiều và các mặt khác trong thời gian tới.

Chi tiết

Văn bản pháp quy

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chi tiết
   
 

Website Sở Ngoại vụ Kiên Giang - http://songoaivu.kiengiang.gov.vn

Địa chỉ: Số 03 đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077)3922584

Email: sngv@kiengiang.gov.vn