Sở Ngoại Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

English

 Thủ Tục Hành Chính
   Văn bản Pháp luật
   Thủ tục hành chính
   Thông tin kết quả giải quyết
 Công tác lãnh sự
   Nhập cảnh
   Tin lãnh sự
   Hướng dẫn thủ tục lãnh sự
   Xuất cảnh
 Giới thiệu Sở Ngoại Vụ
   Chức năng, nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
 Viện trợ phi chính phủ
   Các dự án đang hoạt động
   CT vận động viện trợ
 Biên giới
   Tình hình biên giới
 Tin tức - sự kiện
   Tin khác
   Tin hoạt động đối ngoại
 Văn bản pháp quy
  

GoogleSoNgoaiVu

 
Số lượt truy cập
 

 

Thủ Tục Hành Chính

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Sở Ngoại vụ thông báo đến Ban Chỉ đạo Đề án ISO của tỉnh Kiên Giang được biết về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Chi tiết

Công tác lãnh sự

Tổng đài Bảo hộ công dân đã đi vào hoạt động

Sở Ngoại vụ Kiên Giang xin thông báo Tổng đài Bảo hộ công dân số: (+844) 62 844 844 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 02/02/2015.

Chi tiết

Giới thiệu Sở Ngoại Vụ

Tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang
Chi tiết

Viện trợ phi chính phủ

Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017.

Chi tiết

Biên giới

Bàn giao 05 công trình cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/2006/CT-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia năm 1985.

Chi tiết

Tin tức - sự kiện

Thông báo về việc phân công trực Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Thực hiện Thông báo số 56/TB-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Sở Ngoại vụ thông báo danh sách phân công trực Tết từ ngày 07/02/2016 (nhằm ngày 29/12/2015 Tết âm lịch) đến ngày 11/02/2016 (nhằm ngày Mùng 04/01/2016 Tết âm lịch).

Chi tiết

Văn bản pháp quy

Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chi tiết
   
 

Website Sở Ngoại vụ Kiên Giang - http://songoaivu.kiengiang.gov.vn

Địa chỉ: Số 03 đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077)3922584

Email: sngv@kiengiang.gov.vn