Sở Ngoại Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

English

 Thủ Tục Hành Chính
   Văn bản Pháp luật
   Thủ tục hành chính
   Thông tin kết quả giải quyết
 Công tác lãnh sự
   Nhập cảnh
   Tin lãnh sự
   Hướng dẫn thủ tục lãnh sự
   Xuất cảnh
 Giới thiệu Sở Ngoại Vụ
   Chức năng, nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
 Viện trợ phi chính phủ
   Các dự án đang hoạt động
   CT vận động viện trợ
 Biên giới
   Tình hình biên giới
 Tin tức - sự kiện
   Tin khác
   Tin hoạt động đối ngoại
 Văn bản pháp quy
  

GoogleSoNgoaiVu

 
Số lượt truy cập
 

 

Thủ Tục Hành Chính

Bảng tra cứu các thủ tục

( Từ ngày 14/7 đến 18/7/2014)

Chi tiết

Công tác lãnh sự

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại địa phương

Kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2014, Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang sẽ chính thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại địa phương.

Chi tiết

Giới thiệu Sở Ngoại Vụ

Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết

Viện trợ phi chính phủ

Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017.

Chi tiết

Biên giới

Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa ấp Rạch Gỗ (Việt Nam) và Phum Co Tà Câu (Campuchia)

Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân và nhằm tăng cường mối quan hệ, hữu nghị, đoàn kết dân tộc, thân tộc vốn có từ lâu đời giữa nhân dân 2 nước Việt Nam – Campuchia sinh sống ở khu vực biên giới, cùng nhau xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chi tiết

Tin tức - sự kiện

Hàng hóa quá cảnh của Campuchia được qua 10 cửa khẩu Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Theo quy định mới của Bộ Công Thương, hàng hóa quá cảnh của Campuchia qua Việt Nam được phép qua 10 cặp cửa khẩu quốc tế, 10 tuyến đường nối và được phép lưu lại tối đa 30 ngày.

Chi tiết

Văn bản pháp quy

Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ

Về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chi tiết
   
 

Website Sở Ngoại vụ Kiên Giang - http://songoaivu.kiengiang.gov.vn

Địa chỉ: Số 03 đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077)3922584

Email: sngv@kiengiang.gov.vn