Sở Ngoại Vụ Tỉnh Kiên Giang

Trang chủ Ý kiến Hỗ trợ kỹ thuật

English

 Thủ Tục Hành Chính
   Văn bản Pháp luật
   Thủ tục hành chính
   Thông tin kết quả giải quyết
 Công tác lãnh sự
   Nhập cảnh
   Tin lãnh sự
   Hướng dẫn thủ tục lãnh sự
   Xuất cảnh
 Giới thiệu Sở Ngoại Vụ
   Chức năng, nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
 Viện trợ phi chính phủ
   Các dự án đang hoạt động
   CT vận động viện trợ
 Biên giới
   Tình hình biên giới
 Tin tức - sự kiện
   Tin khác
   Tin hoạt động đối ngoại
 Văn bản pháp quy
  

GoogleSoNgoaiVu

 
Số lượt truy cập
 

 

Thủ Tục Hành Chính

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Sở Ngoại vụ thông báo đến Ban Chỉ đạo Đề án ISO của tỉnh Kiên Giang được biết về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Chi tiết

Công tác lãnh sự

Tổng đài Bảo hộ công dân đã đi vào hoạt động

Sở Ngoại vụ Kiên Giang xin thông báo Tổng đài Bảo hộ công dân số: (+844) 62 844 844 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 02/02/2015.

Chi tiết

Giới thiệu Sở Ngoại Vụ

Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết

Viện trợ phi chính phủ

Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017.

Chi tiết

Biên giới

Bàn giao 05 công trình cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/2006/CT-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia năm 1985.

Chi tiết

Tin tức - sự kiện

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia chào xã giao lãnh đạo tỉnh

Ngày 13/11/2015, ông Jean Anes, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nhân chuyến công tác đến tỉnh Kiên Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Khắc Ghi đã tiếp đoàn.

Chi tiết

Văn bản pháp quy

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ

Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi tiết
   
 

Website Sở Ngoại vụ Kiên Giang - http://songoaivu.kiengiang.gov.vn

Địa chỉ: Số 03 đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077)3922584

Email: sngv@kiengiang.gov.vn